Search The Query
Search
Image

ניסור בטון ללא מים – יש כזה דבר?

ניסור בטון ללא מים – יש כזה דבר?

כאשר מבוצע ניסור בטון רגיל, אשר כולל מים, התהליך פולט אבק רב אל חלל החדר או האזור בו מבוצע הניסור. על מנת להפחית תוצר לוואי זה, ניתן לבצע ניסור בטון ללא מים. במאמר הבא נפרט כיצד מבוצע ניסור בטון ללא מים, ומה הם יתרונותיו.

כיצד מבוצע ניסור בטון ללא מים

  • כיצד זה עובד: על מנת לאפשר ניסור בטון ללא מים, יש לחמם תחילה את משטח הבטון. חימום הבטון המיועד לניסור מבוצע באמצעות קרני לייזר מיוחדות. בתום תהליך החימום ניתן לנסר את הבטון באמצעות שימוש במסורי פטיש ומקדחות יהלום.
  • אמצעי הניסור: בדומה לניסור בטון רגיל, גם בניסור בטון ללא מים ניתן להשתמש במסורי פטיש. אמצעי שימושי נוסף לניסור בטון ללא מים הוא שימוש במקדחת יהלום. זוהי מקדחה חזקה ויעילה מאוד, אשר מאפשרת ניסור חורים ממוקד, בטיחותי ונקי יחסית.
  • סביבת העבודה: יש להרחיק כל אדם שאינו נדרש בתהליך ניסור בטון מן האזור בו מבוצע ניסור בטון. מומלץ גם להרחיק ולכסות עצמים ורהיטים שונים, על מנת למנוע פגיעה בהם ולכלוכם (כמו גם על מנת למנוע מכשולים מיותרים בעת העבודה).
  • ניקיון: בניגוד לשיטות ניסור אחרות, ניסור בטון ללא מים מותיר אחריו את רמת הלכלוך המעטה ביותר, הן מבחינת האבק המועט אשר משתחרר אל האוויר והן מבחינת השימוש בכלים יעילים אשר אינם מותירים הרס רב. תהליך ניקוי סביבת עבודה בה נעשה ניסור בטון ללא מים הינו מהיר ופשוט יותר מאשר ניקוי משטח עבודה בו נעשה ניסור בטון רגיל. חברות ניסור בטון רבות מנקות אחריהן את שטח העבודה, ומונעות מכם את עבודות הניקיון.

העדיפו עבודות ניסור בטון אשר מבוצעות ללא שימוש במים

אנו סבורים כי ניסור בטון ללא שימוש במים הינו שיטת ניסור הבטון היעילה והמוצלחת ביותר. בעת בחירת חברה המבצעת עבודות ניסור בטון, מומלץ לבחור בחברה אשר מנסרת בטון באמצעות שימוש במקדחות יהלום וקרני לייזר ייחודיות. כך תוכלו לוודא כי התהליך יבוא ביעילות, הדיוק וההקפדה הדרושים.

שתפו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!