Search The Query
Search
Image
  • Home
  • תפילה לחודש אלול- תפילת הסליחות

תפילה לחודש אלול- תפילת הסליחות

לפי המסורת והדת היהודית חודש אלול הינו חודש של חשבון נפש ובו אנו מתכוננים לשנה החדשה וסוגרים את השנה שעברה. חודש זה סוגר מאין מעגל של שנה שחלפה ושנה חדשה שנמצאת בפתח. מקור השם אלול הינו מתקופת גלות בבל ומשמעותו היא טיהור וכפרה על החטאים שביצענו בשנה החולפת. הסליחות מבוססת על מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא בהתאמה לסיפור מעמד הר סיני. בחודש אלול עשרות אלפי יהודים מאמינים מגיעים לערים הקדושות ירושלים, עכו וצפת, משתתפים בסיורי הסליחות המסורתיים והעמוקים שמאפשרים לנו להתפלל את תפילת חודש אלול.  סיורים אלה בעלי מסורת עתיקת שנים והם מאופיינים בחיבור עמוק שלנו אל הנשמה המתחרטת על המעשים הרעים והלא ראויים שביצענו. חודש זה מקדים את ראש השנה ויום הכיפורים ולכן מכנים אותו חודש הרחמים והסליחות. יהודי ספרד מקפידים להשכים בכל בוקר שמתחילת חודש אלול לאמור את תפילת הסליחות בשונה מהאשכנזים אשר אומרים את התפילה בשבוע האחרון שלפני ראש השנה. לחודש זה משמעויות רבות הבאות לידי ביטוי במוסר ובביצוע חשבון נפש אישי.

ההיסטוריה של חודש אלול

ארבעים יום אחרי עלייתו של משה להר סיני, כלומר ביום שאחרי בני ישראל קיבלו את התורה, משה היה אמור לרדת מההר אך הוא לא הגיע. בני ישראל חיפשו מנהיג אחר ויצרו את עגל הזהב אותו אנו מכירים מסיפורי התורה הידועים. ביום שאחרי, ירד משה מן ההר כשהוא מחזיק את לוחות הברית. אך כשראה משה את בני ישראל עובדים את הפסל הוא נבהל וזרק את הלוחות על הרצפה. הלוחות נשברו ומשה שב אל הר סיני בכדי להתחנן לבורק עולם שיסלח על המעשה החמור הזה. חודש אלול מסמל את היותו של משה שב אל הר סיני בפעם השלישית כשהוא מחזיק את שתי הלוחות. אחרי ארבעים יום מראש חודש ועד יום כיפור שהה משה על ההר וביום כיפור בורא עולם סלח על המעשה. על כך מתפללים בחודש אלול המסמל את הרחמים של של בורא עולם באותו יום.

את תפילת חודש אלול אומרים בבי הכנסת בחודש אלול ובעשרת הימים הראשונים של חודש תשרי. התפילות כוללות קטעים של תפילה ופיוטים העוסקים כולם בבקשת סליחות, כפרה על החטאים ובקשה לאלוהים למחילה אמיתית.

שתפו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!