Search The Query
Search
  • Home
  • פיקוד העורף

פיקוד העורף

פיקוד העורף היא יחידה בצה״ל שעוסקת בפועל במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל, לחזק את המערך הלאומי ולהציל חיי אדם בשעת לחימה. במצבי חירום בעיקר, אחראי פיקוד העורף להכין את הציבור לפני פעולת הלחימה, לסייע לו בזמן הפעולה ולשקם את הנעשה בתום הלחימה. באופן רציף ושוטף אנו מתעדכנים על פי ההנחיות אותן מפרסם פיקוד העורף אשר מסייע לנו בהתגוננות אזרחי תוך מתן שירות טלפוני בשעת חירום. נית לחייג את המספר 104 בחינם, מכל טלפון ולקבל מענה על כל שאלה הקשורה להגנה אזרחית 24 שעות ביממה. פיקוד העורף הוקם בעקבותיה הלחימה במלחמת המפרץ  אשר פגעה בעורף בצורה קשה. המטרה הייתה להקים גוף פיקודי אשר יהיה אחראי על כל מה שהתושבים צריכים בזמן לחימה או במצב חירום ויסייע לאנשים לחזור לשגרה.

 

תפקידיו של פיקוד העורף

ההגדרה הפורמאלית של פיקוד העורף היא ״זרוע להובלת המענה המשולב בחזית האזרחית״. הערכים של פיקוד העורף הם ערכים הבאים בחפיפה עם הצלת חיים, הובלה, יוזמה, ייצוגיות, מקצועיות, איתנות ומומחיות. הייעוד של פיקוד העורף הוא לפני הכל להוות מקור מידע והגנה בתחום ההתגוננות האזרחית כאשר מדובר בחילוץ או הצלה. פיקוד העורף מעניק שירות לציבור האזרחי דרך מפקדה מבצעית ואחראי על מתן פקודה להפעלה של כוחות במקרה הצורך. פיקוד העורף הוא חלק בלתי נפרד מצה״ל והוא כפוף לשלושה ארגונים עיקריים. הראשון שבהם הוא משרד שר הביטחון, השני הוא הפיקוד המרחבי והשלישי הוא קצין חיל ראשי. בין התפקידים של פיקוד העורף הם להוציא הנחיות להתנהגות אופטימאלית בזמן אזעקה או קול נפץ, להסביר כיצד מתמודדים עם איום הרקטות, לעזור לאזרחים במצבי חירום, לחלק ערכות מגן, להודיע לפני נפילת טיל או רקטה, לחלץ אזרחים במצבי חירום, ועוד. פיקוד העורף הוא למעשה הסמכות המקצועית העיקרית בזמני חירום ובכל מה שקשור לחילוץ והצלה. בנוסף מתבצע שיתוף פעולה מלא בין פיקוד העורף לבין גורמי הרפואה השונים.

 

בימים אלו יש בפיקוד העורף שישה מחוזות הלוקחים פיקודיות באזורים הספציפיים. האזורים מחולקים למחוז צפון, מחוז חיפה, מחוז דן, מחוז ירושלים, מחוז מרכז ומחוז דרום. פרט לפיקוד העורף קיימים ארבעה גדודי חילוץ והצלה הנקראים שחר, קדם, רם ותבור.

שתפו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!