Search The Query
Search
  • Home
  • עגורן לנמלים

עגורן לנמלים

מנוף ענק המשמש להרמת גופים כבדים נפוץ בנמלים ימיים ובנמלי תעופה. השימוש העיקרי במנוף הוא לצורך העמסה, פריקה, הובלה ושינוע של מטענים ולכן כדאי לבחור אותו בין היתר גם לפי המפרט הטכני

עגורן של נמל הוא בין המנופים הנפוצים בענפי התעשייה. כמו מנופי ענק אחרים, גם כאן מדובר על ציוד מכני הנדסי המיועד להרמת גופים כבדים. בעזרת מנוף ייעודי מן הסוג הזה ניתן להשיג שורה ארוכה של יתרונות:

א. טיפול במטענים – הייעוד העיקרי של המנוף הוא העמסה, פריקה, הובלה ושינוע של מטענים שמגיעים לנמל או יוצאים ממנו. ציוד מכני הנדסי חוסך את הצורך בכוח אדם ומקצר את משך הפרויקט. אפשר לשלב אותו בשלבי יבוא ויצוא או להשתמש בו בפרויקטים ספציפיים בלבד.

ב. בטיחות – בטיחותי יותר להשתמש בעגורנים לנמלים מאשר לטפל במשאות הכבדים בצורות אחרות. המנוף נדרש לעמוד בתווי התקן המחמירים בעולם, הוא מופעל באישור הגורמים הרלוונטיים והוא דורש הסמכה ורישיון. את הבטיחות גם ניתן לשפר בעזרת בחירת דגמים המיוצרים על ידי חברות מובילות ומוכרות.

ג. גיוון – מנוף שנועד להעמיס מטען של ספינות ולפרוק מטען ממטוסים יכולים להתאים לנמלי ים או תעופה. השימוש בו מגוון ועולה בקנה אחד עם צרכי הלקוחות. בדרך כלל מדובר על מבנה קבע עם מבנה זרוע הרמה ייחודי, אך יש נמלי תעופה ונמלי ים שבהם משתמשים במנופים רגילים. חלק מהמנופים מותקנים על משאית, חלק על קרון רכבת או קרונית תחזוקה וחלק מורכבים משני עמודים שביניהם מחברת קורה אופקית.

איך בוחרים עגורנים לנמלים?

כפי שניתן לראות, יש סוגים שונים של מנופי ענק שיכולים להתאים  לשימוש בתוך הנמל. השאלה מבחינת הלקוח היא כיצד בוחרים את הדגם המתאים ביותר עבור המשימה. בשלב הראשון כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע ולקבל המלצות על מנופים מסוימים. ניתן גם להיעזר במידע המופיע באתרי האינטרנט, לקבל המלצות מקולגות או לקרוא חוות דעת יסודית. הבחירה במנוף מסוים צריכה להתאים לאופי השימוש ובעיקר למשקל המשאות שאותם רוצים לשנע.

בשלב השני רצוי להיכנס לעובי הקורה ולהשוות בין עגורנים לנמלים לפי המפרט הטכני. כאן בודקים את כושר הנשיאה של המנוף ומתייחסים למבנה שלו. יש לזכור שכושר הנשיאה מושפע בין היתר מהחומרים מהם מרכיבים את המנוף, מחוזק הבנייה של הזרוע הארוכה ומכמות משקל הנגד שמציבים בקצה הזרוע הקצרה.

מי שבוחר להתקין עגורן חוליות בנמלי ים או תעופה צריך להשתמש בציוד מכני הנדסי כבד במיוחד. את הציוד מציבים בתוך יסודות עמוקים ולאחר מכן המנוף מגביה את עצמו. את חלקי העגורן ניתן להביא לנמל על גבי משאיות סמי טריילר, כאשר בתור עבודת הכנה יוצקים בסיס בטון. מעבר לכך, הגבהת העגורן מבוצעת על פי כללי הבטיחות לעבודה בגובה.

שתפו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!