Search The Query
Search
Image
  • Home
  • לומדות מטח להורדה

לומדות מטח להורדה

עם התפתחות המחשבים בתחילת שנות התשעים, התחלנו לראות תחום חדש שפרץ דלתות בתחום החינוך. תחום זה נקרא טכנולוגיה חינוכית באמצעות לומדות.

לומדות אלה מאפשרות לילדנו ללמוד את החומר אשר נמצא בסילבוס של מערכת החינוך באמצעות המחשב או הטאבלט הביתיים.

זה התחיל בשיעורי מחשבים, כאשר פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע היו משתמשים ילדנו במחשבים ומכסים כל פעם חלק אחר מחומר הלימוד, והמשיך בכך שכיום ישנם כיתות במערכת החינוך בהן לכל ילד יש טאבלט, ועימו הוא מגיע לכיתה עם כל חומרי הקריאה והלומדות הרלוונטיות.

כאשר הפכו המחשב והטאבלט לאמצעי לימוד לגיטימיים, היה צורך שכל חומר הלימוד יגיע אליהם, וזאת על ידי לומדות מטח להורדה .

מה זה בעצם מטח?

מטח זה ראשי תיבות של מרכז לטכנולוגיה חינוכית, ומטרתו היא להציע מגוון של תכנים וחומרי לימוד להורדה אל המחשב האישי ואל הטאבלט.

כאשר נוריד את לומדות מטח להורדה אל המחשב האישי או הטאבלט של ילדינו, כל התכנים שאותם לומד הילד בכיתה יהיו זמינים לו תמיד גם בבית, וזה נחשב לאחד מבין היתרונות המרכזיים של הלומדות. למעשה, הילדים שלנו יכולים בכל רגע לעבור על החומר שלמדו בכיתה, לפתור מחדש תרגילים ולחדד את החומר שנלמד בבית הספר ללא כל מגבלה.

יתרון נוסף, הוא שלומדות מטח להורדה מהוות סוג של מורה עבור ילדינו. למה? כאשר הילד שלנו עובר מחדש או לומד מאפס את החומר שמציעה הלומדה, ייתכן ונוצר מצב שילדנו מתקשים בחלק מסוים של החומר. כך, לומדות מטח להורדה מספקות לנו ההורים ולילדים הבוגרים יותר, הסברים מפורטים על כל החומר המועבר בלומדות. כך אנחנו ו/או ילדינו יכולים להסתדר בבית ממבלי לבקש הסבר מהמורים בבית הספר ולפתור את שיעורי הבית בקלות.

הדבר מפתח גם את חוש העצמאות והמסוגלות של ילדנו, ברגע שמשהו לא מובן להם עד הסוף רובם נוטים לפנות למורה שלהם, אך פה ניתנת להם ההזדמנות באמצעות הסבר מפורט להבין בעצמם את החומר החדש, או לחלופין היכן טעו בחלק מסוים של שאלה וכך הם רואים שהם יכולים להסתדר גם בעצמם.

יתרון נוסף של לומדות מטח להורדה, הוא העובדה שילדנו עובדים עם טכנולוגיות מתקדמות ביניהן טאבלטים, מחשבים ורשת האינטרנט ובכך מכינים את עצמם לעבודה עם טכנולוגיה שעמה יצטרכו לעבוד בעתיד, בצבא, באוניברסיטה ובעבודות שונות שיעבדו במהלך חייהם.

העמקת הידע הטכנולוגי הוא נדבך חשוב בלומדות מטח להורדה.

שתפו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!