חפש בשאילתה
לחפש
העברת משרדים

העברת משרדים

שוק ההובלות מקבל בשנים האחרונות, שחקן מרכזי נוסף. חוץ ממשפחות צעירות וסטודנטים יותר ויותר בעלי עסקים מבינים שאם הם רוצים להתרחב, העברת משרדים למקום רחב, מרכזי וגדול הוא הפתרון המתבקש. מודרניזציה הוא גורם מרכזי המשפיע (בין היתר) על מוסד המשפחה, על דפוסי משפחה ועל מעמדה בחברה.  מטרתן של תיאוריות המודרניזציה הן להסביר את המתרחש בחברות בנות זמננו העוברות תהליכים של שינוי כלכלי טכנולוגי, פוליטי וחברתי. תיאוריות אלו מתמקדות בעיקר בתהליכי התיעוש, בתהליכי העיור ובהתפתחות המדינה המודרנית. עלינו להשתמש במושג מודרניזציה בזהירות רבה. עלינו להימנע משיפוט המודרניזציה כתהליך טוב יותר או רע יותר מאשר בדורות הקודמים. עלינו לזכור שגם בחברות המודרניות קיים עוני, סבל, הרס ופשיעה רבה, כמו כן יש לזכור שחלק מיתרונות המודרניזציה של מדינות המערב הושגו על חשבון חברות מסורתיות כגון ניצול משאביהם הטבעיים ופגיעה בתרבותן. העברת משרדים מתבקשת לנוכח המציאות המשתנה כאשר הכלכלה מתפתחת ועסקים ממשיכים לפרוח.  קצב העיור התקדם במהלך השנים אך המהפכה התעשייתית היא שהציבה את העיר במרכז מכיוון שמפאת עודף מוצרים היה צורך במסחר. יש קשר הדוק בין מהפכת המאה ה-18 לבנייתה של העיר כפי שאנו מכירים אותה כיום. העיר והרצון להגיע לעיר יוצר בעיה מבחינת אופי המחייה ומבחינת סוגי האנשים אשר מגיעים אליה. עם כניסת התחבורה ופסי הרכבת השתנה המבנה של העיר וביזר אותה. לא עוד גרעין מרוכז אלא ביזור של אוכלוסייה והתרחקות מהמרכז. חברות העוברות תהליך של מודרניזציה מאופיינות בתהליך של עיור, בניגוד לחברות מסורתיות שדפוס ההתיישבות השכיח בהן הוא כפרי. הגורם העיקרי לתהליך העיור הו התפתחותן של תעשיות כמקור ראשי של פרנסה. הסוציולוגים זיהו מספר מאפיינים מרכזיים של החיים בעיר: התפתחות מערכות יחסים משניים, הרחבת האוטונומיה של היחיד, ריבוי נורמות ואי-בהירות, התגברות החילון, פיצול תפקידים בחלוקת העבודה, החלשת הפיקוח החברתי ותחושה של אוטונומיה וניכור. לכן לנוכח המצב הזה העברת משרדים הוא צעד מתבקש. כבר לא ניתן למנוע צמיחה או התרחבות של עסקים קיימים הרוצים לפנות לקהל גדול יותר של לקוחות.

העברת משרדים

שתפו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

העברת משרדים - בלוג waecdirects