Search The Query
Search
דרושים עובדים בצפון העסקה מיידית

דרושים עובדים בצפון העסקה מיידית

חברות צעירות ומתפתחות בשוק העבודה מבינות את הצורך ההולך וגדל בגיוס עובדים. ככל שהחברה מצליחה יותר כך היא צריכה להגדיל את מספר העובדים אצלה. דרושים עובדים בצפון העסקה מיידית הוא משפט שכיח במדורי החיפוש באתרי האינטרנט השונים כיוון שזה עונה על צורך דחוף של אותן חברות. ישנם מקרים לא מעטים שחברות אלו יעשו הכול כדי לגייס עובדים. עובדים מהגרים ללא אשרה מהווים את הבעיה הגדולה ביותר עבור המדינה כיום. סוכנויות המדינה נמצאות במצב מורכב יותר ממקודם. מאחר שהגירתם לארץ לא מבוססת על גיוס פורמאלי של שוק העבודה המדינה לא יכולה להפוך את המעסיקים לאחראים על הספקת שירותים סוציאליים. עצם קיומן של משפחות עם ילדים משקה על סוכנות המדינה להתעלם מצרכי בריאות חינוך ורווחה. העיקרון הבסיסי המנחה את מדיניות הספקת השירותים הסוציאליים למהגרי עבודה הוא אי הכרה בעובדים ללא אשרה כלקוחות מדינת הרווחה. הם מוגדרים כאוכלוסייה שיש להשיבה לארץ מוצאה. פקידים במשרד הפנים ובמשרד העבודה מבינים את ההשלכות הפוליטיות של הספקת בשירותים הסוציאליים: הענקת זכויות חברתיות לעובדים מהגרים ולמשפחותיהם פירושה הכרה בהם כחברים בקולקטיב ויצירת אפשרות להעלאת תביעות למדינה מצדם. ההתנגדות אף להכלה המינימלית שלהם משקפת את הנחת היסוד של משטר ההגירה- "ישראל היא לא מדינת הגירה". בכל זאת זה מפתיע שלמהגרים ולילדיהם יש נגישות כלשהי לשירותים סוציאליים בתחום החינוך והרפואה. בתחום החינוך מספר גדול של ילדי עובדים מהגרים הולכים לגני ילדים ולבתי ספר אשר מנוהלים בידי העירייה. בגלל שמשרד החינוך לא מכיר בילדים אלה בתי הספר שהם לומדים בהם לא מקבלים כל סיוע תקציבי מיוחד עבורם. בתחום הרפואה המונעת התחנות לבריאות המשפחה והילד מספקות שירותי בריאות לנשים הרות ולתינוקות, ובמקרים רבים מטפלים בהם גם בתחומים הקשורים לתחום הרפואה המתקנת. (לפי החוק הישראלי בתי חולים חייבים לספק טיפול רפואי במקרי חירום בין אם יש להם ביטוח או לא- ורופאים רבים משתמשים בהגדרות אלו כדי לטפל במהגרים אשר לא נמצאים במצב חירום  בגלל שאין להם ביטוח). לכן דרושים עובדים בצפון העסקה מיידית היא צורך בסיסי עבור אותן חברות הרוצות לגדול ולהתפתח.

דרושים עובדים בצפון העסקה מיידית

שתפו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!