Search The Query
Search
Image
  • Home
  • דרושים בצפון

דרושים בצפון

אחת המטרות החשובות ביותר של מדינת ישראל בשנים האחרונות היא פיתוח הנגב והגליל. לטובת העניין גם קם משרד ממשלתי שבראשו עומד שר מטעם ממשלת ישראל שכל תפקידו הוא בעצם פיתוחה וחיזוקה של הפריפריה במדינת ישראל על ידיי בניית תשתיות ועידוד יישוב איזורים אלו. המשרד הוקם בשנת 2005 כאשר השר הראשון שעמד בראש המשרד היה שמעון פרס, שגם עמד שבראש המשרד בשלב מאוחר יותר מטעם מפלגת קדימה. אחת המשימות הראשונות של המשרד לאחר הקמתו הייתה שיקום הצפון מפגעי מלחמת לבנון השנייה כאשר הדגש היה על הגליל העליון וחיפה בפרט. משנת הקמת המשרד הוא עמל על עידוד השקעות של משקיעים ישראלים וזרים כאחד בצפון ובדרום הארץ, דבר שהוכיח את עצמו עם הקמתם של מפעלים של חברות הייטק שונות ומשרדיהם באזור חיפה והצפון. הדבר גרם לכך שגדל משמעותית מעגל העבודה של דרושים בצפון במיוחד בתחום ההייטק.

דבר נוסף לגרם לאותה עלייה היא עידוד פיתוח מוסדות להשכלה גבוהה, כאשר בצפון הארץ הוקמה הפקולטה לרפואה בצפת של אוניברסיטת בר אילן, דבר שגרם לעשרות רופאים ומרצים מוכרים לארוז את חפציהם ומשפחותיהם ולעבור לצפון הארץ וללמד בבתי חולים כמו זיו שבצפת וגליל מערבי שבנהריה. בנוסף הושקעו כספים רבים במכללות שבגליל התחתון והעליון ומעונות רבים לסטודנטים נבנו בכספים שהושקעו על ידי המשרד בהשכלה גבוהה, עוד דבר שמעודד סטודנטים רבים להתחיל את לימודיהם בצפון הארץ, שזהו דבר נוסף שהעלה את הדרושים בצפון בהיבט האקדמי.

כיום נמצאים דרום הארץ וצפונה בסוג של התעוררות כמותה לא חוו כבר שנים רבות, בימים בהם המחייה במרכז הארץ ותל אביב בפרט היא לא שפוטה במובן הכלכלי צעירים רבים בוחרים להעתיק את מגוריהם לצפון או לדרום הארץ ובכך להקל על עצמם בהוצאות המחייה שמתקזזות בחצי. הדבר גורם לכך שמוחות רבים נוהרים אל הפריפריה, מה שמעודד השקעות של חברות פרטיות רבות באיזורים אלה והעברת משרדיהם לפריפריה. העובדה שמשרדים גדולים וחברות רבות גם כן עוברים לפריפריה תורם גם להם רבות במובן הכלכלי שכן ההוצאות שלהן יורדות משמעותית בעיקר תודות לירידה במסים שמשולמים למדינה במסגרת הטבות המס של חברות בפריפריה וכמובן מתקזזות ההוצאות כמו שכר דירה ועוד.

שתפו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!